POŻEGNANIE KLAS CZWARTYCH

 W piątek 30 kwietnia 2021 r pożegnaliśmy uczniów klasy maturalnej. Uczniowie spotkali się z Dyrekcją Zespołu Szkół Budowlanych „ Chemobudowa – Kraków” S.A. oraz wychowawcą klasy. Najlepsi uczniowie otrzymali z rąk Pani Dyrektor świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe za wyniki w nauce i wzorową frekwencję. Uczniowie otrzymali także nagrody rzeczowe za udział w konkursach szkolnych, zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły. Wszystkim naszym absolwentom życzymy zdania matury i samych sukcesów w dorosłym życiu

Czytaj więcej...

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W czwartek 14.04.2021 Senat RP jednogłośnie przyjął uchwałę ws. uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. W dokumencie wskazano, że „Konstytucja była wyraźną manifestacją suwerenności politycznej, demonstracją niezależności wobec mocarstw ościennych”.

Czytaj więcej...

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile 2021

Akcja Żonkile to organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich społeczno-edukacyjna akcja mająca na celu przypomnieć o powstaniu w getcie warszawskim. W ramach realizacji w klasach technikum i szkoły branżowej zostały przeprowadzone lekcje poświęcone powstaniu w getcie warszawskim oraz przedstawiono program wydarzeń.Ponieważ akcja organizowana w tym roku położyła nacisk na rolę, jaką odegrały w nim kobiety, uczniowie mieli okazję poznać życiorysy : Tosi Altman, Vladki Meed, Niuty Tajtelbaum, Szoszany Kossower i innych.

Strona 1 z 169