poniedziałek, grudzień 06, 2021

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

55 lat minęło......

Tradycja     Nowoczesność     Wysoki poziom

We wrześniu 2015 roku minęło 55 lat od momentu powstania naszego Zespołu Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP „Chemobudowa – Kraków” S.A. Funkcjonowanie szkoły w sposób nierozerwalny związane jest ze znanym krakowskim zakładem pracy – „Chemobudowa – Kraków” S.A. oraz dzielnicą Krakowa - Nową Hutą. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków” S.A. to jeden z niewielu zakładów w Polsce prowadzących własną szkołę zawodową. Budynek szkolny położony jest z dala od ruchliwych ulic, wewnątrz osiedla Uroczego. Blisko stąd do jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Nowej Hucie – Placu Centralnego. W pobliżu szkoły znajduje się również Teatr Ludowy, filia Urzędu Miasta Krakowa, jednostka Państwowej Straży Pożarnej, komisariat Policji.
W skład naszego Zespołu Szkół wchodzą następujące typy szkół: technikum młodzieżowe, zasadnicza szkoła zawodowa oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych.
Szkoła kształci w atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach budowlanych, mechanicznych i usługowych: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, murarz – tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, fryzjer.
Nauka odbywa się w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach przedmiotowych.
Wśród uczniów staramy się kształtować aktywną postawę w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu własnych umiejętności. Nasi uczniowie są laureatami wielu konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich i międzyszkolnych np.: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Motoryzacyjnej, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Budowlanej „Złota Kielnia”, Ogólnopolski Konkurs Instalatorski.
W trakcie zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów maturalnych nasi absolwenci osiągają bardzo dobre wyniki.
Realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych wspiera uczestnictwo szkoły w licznych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej – „Lepsza szkoła, lepsza przyszłość”, „Budujemy i naprawiamy z pasją i na miarę Europy”, „Praktyki europejskie techników budownictwa i techników pojazdów samochodowych”, „Modernizacja szkolnictwa zawodowego Małopolsce”, „Od nauki do zatrudnienia – staże zawodowe 25 uczniów w przedsiębiorstwach w Niemczech”. Dzięki realizacji tych projektów nasi uczniowie od kilku lat mają możliwość: realizowania 4 – tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech, zdobywać dodatkowe uprawnienia w trakcie licznych kursów: prawa jazdy kat. B, spawania metodą TIG, obsługi wózków widłowych, obsługi urządzeń energetycznych do 1 KV, diagnozowania OPD II i EOBD, wykonywania prac na wysokości, kurs kosztorysowania „AUTOCAD”, montażu przewodów światłowodowych, kreatywne techniki koloryzacji lub koki i upięcia.
Uczniowie mają również możliwość zapoznawać się z funkcjonowaniem zakładów pracy w Polsce i za granicą podczas licznych wycieczek zawodoznawczych, uczestniczyć dodatkowych zajęciach z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego.
Szkoła na podstawie podpisanych umów współpracuje z krakowskimi uczelniami: Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Rolniczym. Dzięki niej uczniowie mają możliwość korzystania z nowoczesnych baz dydaktycznych uczelni.
Ścisła współpraca z licznymi zakładami pracy, firmami i warsztatami rzemieślniczymi zaowocowała podpisanymi umowami o współpracy z „Frapol” sp. z o.o., „Skorut” Systemy Solarne sp. z o.o. oraz uzyskaniem certyfikatu „Szkoła najlepsza we współpracy ze światem pracy”.
Osiągnięcia i sukcesy uczniów - oprócz ich własnej pracy - to także efekt zaangażowania i pracy nauczycieli uczących w naszej szkole. Są to osoby bardzo dobrze przygotowane zawodowo, posiadające duże doświadczenie w pracy z młodzieżą. Systematycznie doskonalą swoje kwalifikacje zawodowe w trakcie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, stażów, seminariów i warsztatów realizowanych w kraju i za granicą (Niemcy, Francja, Szkocja, Szwecja). Większość z nich posiada uprawnienia egzaminatorów OKE, są wśród nich również osoby posiadające uprawnienia rzeczoznawcy i eksperta nadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wielu z uczących w naszej szkole nauczycieli zostało za swoją wyróżniającą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą nagrodzonych nagrodami: Ministra Edukacji Narodowej, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Honoris gratia”.
Jako jedna z nielicznych szkół zawodowych w Krakowie posiadamy certyfikat „Szkoły z klasą”.
Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas zajęć oraz w ramach różnorodnych kół zainteresowań. W szkole działają m. in. koła: językowe, polonistyczne, matematyczne, historyczne, recytatorskie, techniczne, informatyczne, charytatywne, przyjaciół teatru, czytelnicze, radiowęzeł. Na terenie szkoły młodzież ma również możliwość uczestniczyć w dodatkowych zajęciach wyrównawczych.
Organizujemy liczne wycieczki dydaktyczne, turystyczno – krajoznawcze. Staramy się, aby nasi uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności w sposób dla nich atrakcyjny. Często uczestniczą w lekcjach i warsztatach organizowanych przez krakowskie muzea, mają możliwość oglądania ciekawych filmów i przedstawień teatralnych.
W działalności wychowawczej szczególną uwagę zwracamy uwagę na to, aby rozwój intelektualny naszych uczniów szedł w parze z ich rozwojem emocjonalnym. Szczególnie ważne dla nas jest to, aby potrafili odróżnić dobro od zła, aby byli osobami wrażliwymi, reagującymi natychmiast na potrzeby osób poszkodowanych przez los. Wspieramy ich aktywność społeczną oraz udział w różnych akcjach inicjatywach o charakterze charytatywnym.
Samorząd uczniowski jest organizatorem licznych akcji charytatywnych. Nasi uczniowie uczestniczą m. in. w akcjach: „Pomóż i Ty”, „Góra Grosza”, „Pola Nadziei”, „Gwiazdka dla zwierzaków”, ”Młoda krew ratuje życie”, ”Szlachetna paczka”, akcja ekologiczno - charytatywna polegającej na zbiórce zakrętek.
Podczas zajęć realizowanych podczas praktycznej nauki zawodu uczniowie wykonują drobne remonty w mieszkaniach osób będących pod opieką placówek pomocy społecznej w ramach programu „Kolorowy dom”.
Od kilkunastu lat nauczyciele i uczniowie opiekują się dziećmi z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie w Prusach w pobliżu Krakowa. Corocznie organizują dla podopiecznych ośrodka wspaniałe imprezy z okazji Świętego Mikołaja i Dnia Dziecka. Środki na upominki i słodycze młodzież uzyskuje ze zbiorki makulatury. W corocznym konkursie zbiórki organizowanym przez Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa nasza szkoła trzykrotnie zajmowała w kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce.
W 2010 roku za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz Miasta Krakowa szkoła została uhonorowana przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaką „Honoris gratia”.
W naszej codziennej pracy z młodzieżą znaczącą rolę odgrywa sport. Uważamy, że prowadzona w duchu „fair – play” rywalizacja sportowa, posiada ogromne walory wychowawcze. Na terenie naszej szkoły działa Uczniowski Klub Sportowy „Chemobudowa” organizujący zajęcia w piłce nożnej, lekkoatletyce, piłce ręcznej, tenisie stołowym, szachach.
Nasi nauczyciele wychowania fizycznego mogą poszczycić się licznymi sukcesami swoich wychowanków. Drużyna piłki nożnej w 2011 roku wywalczyła wicemistrzostwo Polski Szkół Budowlanych. Dwukrotnie w latach 2010 i 2011 mistrzem Polski Szkół Budowlanych była nasza drużyna w wieloboju budowlanych. Kilkakrotnie, drużynowo w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrywaliśmy coroczny Samorządowy Bieg Przełajowy na Krakowskich Błoniach o Pucha Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.
Systematycznie zajmujemy czołowe miejsca w corocznym Biegu Memoriałowym im. Bogdana Włosika.
W bieżącym roku szkolnym szkoła uczestniczyła w dwóch ogólnopolskich programach promujących sportowy tryb życia przygotowanych i pilotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Efektem licznych bardzo ciekawych zajęć, spotkań, działań podejmowanych i realizowanych przez naszych nauczycieli WF i uczniów są zdobyte przez naszą szkołę certyfikaty: „Szkoły w ruchu”
oraz „WF – z klasą”
Wśród kilkunastu tysięcy naszych absolwentów - znakomitych fachowców, pracowników nauki, właścicieli warsztatów rzemieślniczych, prezesów, kierowników zakładów pracy - znajdują się również wybitni sportowcy:
Alfred Kałuziński – wieloletni reprezentant polski w piłce ręcznej, brązowy medalista olimpijski z Montrealu w 1976 r,., brązowy medalista mistrzostw świata, kilkakrotny zloty medalista mistrzostw Polski. W szkole znajduje się sala w której zgromadzone są Jego liczne trofea sportowe,
Marcin Wasilewski – wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej, który w reprezentacji Polski rozegrał już 60 spotkań. Pod Jego patronatem wspólnie z Radą Dzielnicy XVIII od kilku lat organizujemy dla gimnazjalistów coroczny halowy turniej w piłce nożnej pod hasłem „Szukamy następców Wasyla – Marcina Wasilewskiego”
Krzysztof Bukalski – wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej.
Szkoła posiada pełny monitoring. Ścisła współpraca z: poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, Policją, Strażą Miejską, rodzicami uczniów, dyżury pełnione przez wszystkich nauczycieli sprawiają, że nasza placówka, to szkoła w której każdy uczeń ma pewność, że jest w pełni akceptowany i ma poczucie bezpieczeństwa. Za osiągnięcia w tym bardzo ważnym dla pacy szkoły elemencie, szkoła w 2014 roku wyróżniona została certyfikatem „Szkołą przyjazna uczniowi”


Marian Bednarek
Dyrektor Szkoły


Kraków, wrzesień 2015 r.