niedziela, wrzesień 19, 2021

Wirtulany spacer po szkole

 

 Wirtulany spacer po szkole

 

Harmongramy zjazdów

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

technikum uzupełniające

liceum ogólnokształcące dla dorosłych

rok szkolny 2014/2015

(semestr wiosenny)

 

Dotyczy klas:

3tuz – technik mechanik, technik budownictwa – semestr VI – opiekun mgr Jozef Faron

 

3LO – semestr VI – opiekun mgr Bogna Fulara

 

2LO – semestr IV – opiekun mgr Anna Siegieńska

 

1.         6 – 7.02.2015 r.

 

2.         6 – 7.03. 2015 r.

 

3.         13 – 14.03.2015 r.

 

4.         20– 21.03.2015 r.

 

5.         27 – 28.03.2015 r.

 

6.         10 – 11.04.2015 r.

 

7.         24 – 25.04.2015 r.

 

8.         15 – 16.05.2015 r.

 

9.         22 – 23.05.2015 r.

 

10.       29 – 30.05.2015 r.

 

Godziny rozpoczynania zajęć: piątek – 15.25

                                                 sobota – 7.45

 

Dopuszczenie do sesji egzaminacyjnej słuchaczy klas:

3tuz i 3LO – 11.04.2015 r. (sobota)

                                                           2LO – 30.05.2015 r. (sobota)

Rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej:

klasa 3tuz i 3LO – 13.04.2015 r. (poniedziałek)

klasy 2tu i 2LO – 1.06.2015 r. (poniedziałek)

 

Egzaminy zdawane pisemnie i ustnie:

przedmioty ogólnokształcące (2LO – semestr IV; 3LO – semestr VI;

3tuz – semestr VI):

                                                        język polski,

                                                        język angielski

                                                        matematyka

przedmioty zawodowe (3tuz):

technik mechanik – semestr VI – podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń, zajęcia specjalizujące

technik budownictwa – semestr VI – technologia budownictwa, konstrukcje budowlane

Egzaminy z pozostałych przedmiotów zdawane są w formie ustnej.