sobota, marzec 06, 2021

Wirtulany spacer po szkole

Harmonogram egzaninów

 

Harmonogram egzaminów poprawkowych 

rok szkolny 2019/2020

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

                                  

Przedmiot: język polski

Termin:

            egzamin pisemny – 24.08.2020 r. (poniedziałek), godzina 9.00

            egzamin ustny – 25.08. 2020 r. (wtorek), godzina 11.00

Skład komisji egzaminacyjnej:

                                               mgr Beata Głuch - przewodnicząca

                                               mgr Magdalena Wróblewska

                                               mgr Bogna Fulara

Zdający: 3 uczniów

 

 

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Termin:

            egzamin pisemny – 25.08.2020 r. (wtorek), godzina 9.00

            egzamin ustny – 26.08.2020 r. (środa), godzina 11.00

Skład komisji egzaminacyjnej:

                                               dr inż. Piotr Kordzikowski – przewodniczący

                                               mgr Sabina Bałas - Gąssowska

                                               mgr Beata Głuch

Zdający: 2 uczniów

 

Przedmiot: podstawy elektrotechniki i elektroniki

Termin:

            egzamin pisemny – 24.08.2020 r. (poniedziałek), godzina 9.00

            egzamin ustny – 25.08.2020 r. (wtorek), godzina 11.00

Skład komisji egzaminacyjnej:

                                                   dr inż. Piotr Kordzikowski – przewodniczący

                                               mgr Jarosław Śliwa

                                               mgr inż. Michał Kukla

Zdający: 2 uczniów

 

 

Przedmiot: podstawy budowy maszyn

Termin:

            egzamin pisemny – 24.08.2020 r. (poniedziałek), godzina 9.00

            egzamin ustny – 25.08.2020 r. (wtorek), godzina 11.00

Skład komisji egzaminacyjnej:

                                                   dr inż. Piotr Kordzikowski – przewodniczący

                                               mgr inż. Michał Kukla

                                               mgr Jarosław Śliwa

Zdający: 1 uczeń

 

 

Harmonogram egzaminów poprawkowych

rok szkolny 2019/2020

Technikum

 

 

Przedmiot: język polski

Termin:

            egzamin pisemny – 24.08.2020 r. (poniedziałek), godzina 9.00

            egzamin ustny – 25.08. 2020 r. (wtorek), godzina 11.00

Skład komisji egzaminacyjnej:

                                               mgr Beata Głuch - przewodnicząca

                                               mgr Magdalena Wróblewska

                                               mgr Bogna Fulara

Zdający: 6 uczniów

 

 

Przedmiot: język angielski

Termin:

            pisemny – 24.08.2020 r. (poniedziałek), godzina 9.00

            ustny – 25.08.2020 r. (wtorek), godzina 11.00

Skład komisji egzaminacyjnej:

                                               mgr Beata Głuch – przewodnicząca

                                                mgr Beata Towarnicka

                                               mgr Katarzyna Grabowiecka

Zdający: 9 uczniów

 

 

Przedmiot: Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

 

Termin:

            egzamin pisemny – 24.08.2020 r. (poniedziałek), godzina 9.00

            egzamin ustny – 25.08.2020 r. (wtorek), godzina 11.00

Skład komisji egzaminacyjnej:

                                               dr inż. Piotr Kordzikowski – przewodniczący

                                               mgr inż. Bartłomiej Sroka

                                               mgr inż. Edyta Hamera

Zdający: 1 uczeń