poniedziałek, luty 17, 2020

Wirtulany spacer po szkole

Śladem Europejskiej Tożsamości Krakowa

1 października 2019 r. klasa 2Tb odwiedziła Muzeum Historyczne Miasta Krakowa „Podziemia Rynku”, gdzie zaprezentowano historie miasta od czasów średniowiecznych. Zwiedzając muzeum poznaliśmy interesujące fakty z historii grodu oraz mogliśmy dotknąć blisko tysiącletnich pozostałości starego miasta. Ekspozycja leżąca 4 m pod poziomem współczesnego Rynku prezentuje autentyczne mury, drogi i przedmioty odkryte podczas prac archeologicznych. S

pacer po podziemiach został zaprojektowany w nowoczesny i oryginalny sposób. Wystawa jest w pełni multimedialnym widowiskiem. Można poznać dawne dzieje miasta za pomocą filmów, ekranów dotykowych i holograficznych modeli. Wędrując śladami europejskiej tożsamości Krakowa zobaczyliśmy: autentyczne mury tzw. Kramów Bogatych, w których handlowano luksusowymi towarami; pozostałości Wielkiej Wagi Miejskiej, gdzie znajdowały się przyrządy związane z pomiarami na potrzeby handlu; cmentarzysko powstałe prawdopodobnie jeszcze przed lokacją Krakowa w XIII wieku; średniowieczne bruki Sukiennic; relikty spalonej osady; rekonstrukcje kramów
i warsztatów.

Po wyjściu z muzeum odbyliśmy spacer po krakowskim Rynku. O historii tego miejsca opowiedziała nam mgr Bogna Fulara, nauczyciel języka polskiego w naszej szkole. Poznaliśmy historię: kościoła archiprezbiterialnego Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwanego także bazyliką Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, bazyliką Mariacką lub kościołem Mariackim; pomnika Adama Mickiewicza; kościoła św. Wojciecha, Sukiennic, kamienic: Szarej, Morsztynowskiej, gdzie mieści się restauracja „U Wierzynka”; Pod Obrazem, Pod Baranami; Ratusza.

Wyjście zorganizowała mgr Katarzyna Gargula.