czwartek, grudzień 12, 2019

Wirtulany spacer po szkole

Technik-Absolwent 2018

15 marca 2019r.nasza szkoła była gospodarzem Gali Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – oddział w Krakowie, na której podsumowano i wręczono nagrody i wyróżnienia laureatomXII Edycji Konkursu Technik – Absolwent. 2018 w branży budowlanej, energetycznej, informatycznej oraz mechanicznej. Wśród laureatów konkursu byli absolwenci min. Tomasz Jedlikowski, Tomasz Niedzielski  - technik budownictwa oraz Mateusz Stec – technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół

Budowlanych Przyzakładowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa-Kraków” S.A. Młodzi technicy zawdzięczają swój sukces kształceniu dualnemu, które zapewnia szkoła na osiedlu Uroczym 13 w Krakowie.

Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele Małopolskiego Kuratora Oświaty – wizytator Małgorzata Kolbusz, wizytator Sebastian Bielak, Zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa – Dariusz Domajewski, Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej – dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, oraz dyrektorzy i nauczyciele małopolskich szkół. Obecny był również Zarząd Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa-Kraków” S.A.: Członek Zarządu, Dyrektor  mgr inż. Mieczysław Trojan oraz cały Zarząd Oddziału SIMP w Krakowie: Prezes - Jan Zagórski, V-ce Prezes – Przewodniczący Oddziałowej Komisji Konkursowej – profesor Roman Wielgosz, V-ce Prezes – Stanisław Młynarski,  Skarbnik - Maciej Michnej.

Celem głównym konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie. Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich.