piątek, listopad 27, 2020

Wirtulany spacer po szkole

Projekt BohaterON

               Na przełomie października i listopada młodzież z naszej szkoły wzięła udział w projekcie: BohaterON – włącz historię! Jest to  ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Projekt ma za zadanie edukować, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Tym razem realizacja projektu ze względu na pandemię odbyła się online. Dzięki przygotowanej prezentacji ,uczniowie mieli możliwość zapoznania się poprzez platformę Teams z faktami dotyczącymi Powstania Warszawskiego, pracą sanitariuszek, harcerzy, ludności cywilnej i żołnierzy, biorących udział w walkach o wyzwolenie stolicy. W prezentacji znalazły się także teksty powstańczych piosenek i wspomnienia ludzi walczących z okupantem.

               Zwieńczeniem akcji BohaterOn było przygotowanie przez uczniów kartek-podziękowań dla Powstańców. Został z nich przygotowany album, który następnie zostanie przekazany przez Fundację Sensoria dla wybranego Powstańca.  Dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom.

 

Odpowiedzialna: Sabina Bałas-Gąssowska